Na stronie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego pojawił się artykuł: „Niezróżnicowane komórki macierzyste mogą powodować raka” pod poniższym linkiem:

http://pto.com.pl/edukacja/kategoria/panel-pacjenta/a/niezroznicowane-komorki-macierzyste-moga-powodowac-raka

Informacja od Centrum Medycznego Klara

Bardzo dziękujemy Polskiemu Towarzystwu Okulistycznemu za umieszczenie tak ważnej informacji dotyczącej uwarunkowań prawnych dot.terapii z zastosowaniem komórek macierzystych. Oświadczamy,że CM Klara prowadzi terapie zgodnie z obowiązującą literą prawa.

W zakresie schorzeń okulistycznych placówka uzyskuje zgodę Komisji Bioetycznej na prowadzenie medycznego eksperymentu leczniczego. Każdy pacjent ma wyprodukowany na indywidualne zlecenie lekarza produkt leczniczy terapii ATMP.

Pracownia Inżynierii Komórkowej PBKM S.A. w którym wytwarzane są produkty lecznicze posiada zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego ,tj.komórek mezenchymalnych galarety Whartona.

Produkt leczniczy wytwarzany w PBKM S.A. może być wytwarzany w celu przeprowadzenia indywidualnej terapii na zasadzie wyłączeń szpitalnych ,zgodnie z zapisami Ustawy z dn.5.12.1996r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty.