Interdyscyplinarna Platforma Cyfrowa w technologii modeli diagnostycznych o3dm

Ortodoncja, implantologia, chirurgia szczękowa Rozwiązanie cyfrowe dla Lekarzy i Pacjentów


Partnerzy Platformy

Kontakt w zakresie
Laboratorium ortodontyczne Wykonywanie diagnostycznych modeli 3D www.ortolab.pl
Laboratorium implantologiczne Wykonywanie drukowanych masek transferowych 3D dla implantów www.natrodent.pl
Szpital Operacje ortognatyczne oparte o planowanie 3D
i drukowane płytki śródoperacyjne
www.cm-klara.pl
Dostawca materiałów

ortodontycznych

Technika
z drukowanymi jig
www.polorto.com.pl
Dostawca materiałów

ortodontycznych

Technika
z drukowanymi jig
www.ortopolska.pl