Profilaktyka – Panele nowotworowe

Diagnostyka molekularna nosicielstwa mutacji predysponujących do rozwoju nowotworu stanowi czułe i efektowne narzędzie przedobjawowego rozpoznania osób ze zwiększoną predyspozycją do ich wystąpienia. Wykonanie badań genetycznych posiada istotne znaczenie, bowiem umożliwia wczesną diagnozę i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki. Identyfikacja mutacji ułatwia podjęcie decyzji o radykalności stosowanych zabiegów chirurgicznych oraz o wprowadzeniu odpowiedniego postępowania terapeutycznego.Skrupulatna analiza bioinformatyczna wyłoni zmiany nukleotydowe odpowiedzialne za rozwój nowotworu, co ułatwi rozwój terapii celowanej i spersonalizowanej medycyny. Jest to całkowicie nowe podejście zrywające z dotychczasową praktyką leczenia wszystkich pacjentów z danym schorzeniem tą samą metodą lub lekiem z wystandaryzowaną dawką.Test badający predyspozycje genetyczne do wszystkich nowotworów opracowało Centrum Badań DNA i firma „Medgenetix” we współpracy z lekarzami i naukowcami z całej Polski.
Panel nowotworowy 172 Plus umożliwia pełną diagnostykę predyspozycji do rozwoju choroby nowotworowej. Obejmuje on skrining ponad 1 700 eksonów zawartych w 94 genach, o których wiadomo, że odgrywają istotną rolę w rozwoju nowotworów – zarówno tych najczęściej spotykanych (rak piersi, prostaty, układu krwiotwórczego, jelita grubego, płuc, nerek), jak i tych rzadziej występujących.Dodatkowo panel zawiera w sobie analizę genów związanych z rozwojem jaskry, choroby Parkinsona, choroby tętnic wieńcowych.
Panel nowotworowy DLA NIEJ obejmuje skrining sekwencji kodujących zawartych w 48 genach, o których wiadomo, że odgrywają istotną rolę w rozwoju najczęściej występujących u kobiet nowotworów (rak piersi, jelita grubego, płuc, jajnika). Test ten przeznaczony jest dla wszystkich kobiet dbających o zdrowie, które świadomie chcą podjąć walkę z ryzykiem rozwoju choroby nowotworowej. Wyniki badań pozwalają bowiem na wczesną profilaktykę, co znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju choroby, a także ułatwia walkę z nowotworem na wczesnym etapie jego progresji. Panel skierowany jest również dla pacjentek, u których wykryto nowotwór o nieznanej etiologii – pozwala na szybką i wiarygodną identyfikację czynnika sprawczego.
Panel nowotworowy DLA NIEGO obejmuje skrining sekwencji kodujących zawartych w 52 genach, o których wiadomo, że odgrywają istotną rolę w rozwoju najczęstszych nowotworów u mężczyzn (rak gruczołu krokowego – prostaty, jelita grubego, płuc, nowotwór zarodkowy jądra). Test ten przeznaczony jest dla wszystkich mężczyzn, którzy świadomie chcą podjąć walkę z ryzykiem rozwoju nowotworu.W Polsce odsetek zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi wciąż się zwiększa – u mężczyzn jest to już druga przyczyna zgonów. Wiele wcześnie wykrytych nowotworów jest w większości uleczalnych – najczęstszą przyczyną śmierci z powodu tej choroby jest niska świadomość dotycząca prewencji oraz nieprawidłowy styl życia.
Więcej informacji na temat cen, możliwość i sposobu wykonania testów pod numerem 34 534 5000 lub 88 734 5000.
Do ceny badania należy doliczyć koszt pobrania materiału przez lekarza specjalistę w cenie 70 zł z wyłączeniem pobrania surowicy i wymazu z jamy ustnej, które wykonywane jest w cenie badania.