Leczniczy Rezonans Magnetyczny w CM Klara!

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Osteoporoza
Urazy sportowe

Uszkodzenia chrząstki
Zmiany degeneracyjne krążków międzykręgowych
Zaburzenia metabolizmu kości
Terapia z zastosowaniem rezonansu magnetycznego

 

Ocal stawy zamiast je wymieniać!

 

Rezonans magnetyczny (RM) stanowi złoty standard w nowoczesnej diagnostyce obrazowej.

 

Zasada działania

Ludzie składają się w około 67 procentach z wody. Technologia lecznicza rezonansu magnetycznego wykorzystuje własności atomów wodoru występujących w organizmie człowieka. Jądro każdego pojedynczego atomu wodoru zawiera proton i neutron. Ponieważ struktury protonów przypominają magnes i stale obracają się wokół własnej osi z określoną prędkością (zwaną częstością Larmora) w polu magnetycznym, protony można wprawić w rezonans. Różne rodzaje komórek mają określone własności pod względem rezonansu. Na przykład występują różnice pomiędzy komórkami kości, skóry i chrząstki.

W przypadku zastosowania połączenia statycznego pola magnetycznego, pola dynamicznego oraz prostopadłych do niego fal radiowych, jądra wodoru ulegną uporządkowaniu zgodnie z liniami pola magnetycznego i będą pochłaniać energię promieniowania zewnętrznego do czasu ich obrócenia o 180 stopni. Częstotliwość fal radiowych odpowiada częstości Larmora.

Po przerwaniu działania promieniowania jądra wodoru dążą do odzyskania równowagi lub powrotu do stanu wyjściowego i uwalniają pochłoniętą energię.

MBST®-terapia z zastosowaniem rezonansu magnetycznego umożliwia zdegenerowanym komórkom pochłanianie i ponowne uwalnianie energii. Komórka regeneruje się, a jej metabolizm jest pobudzany.

• Bezbolesna regeneracja w miejsce zabiegu chirurgicznego!
• Leczenie przyczyn, a nie skutków!
• Ponad 180.000 skutecznych terapii na całym świecie!

 

Nasz cel: stymulacja regeneracji komórek

Osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów i zaburzenia metabolizmu w układzie mięśniowo-szkieletowym, staje się coraz powszechniejszymi schorzeniami na całym świecie.
Do dzisiaj nie było metody leczenia o udowodnionym działaniu regeneracyjnym na chrząstkę i komórki kości w ramach nieinwazyjnej procedury, która pozwalałaby na leczenie zarówno objawów, jak i ich przyczyny.
Skuteczność i ogromny potencjał MBST®-terapii z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego potwierdzono w licznych badaniach naukowych.
W praktyce, w trakcie terapii, skutecznie leczeni pacjenci często zgłaszają znaczące zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawę zdolności ruchu oraz przywrócenie jakości życia.

Terapia jest bezbolesna, nie wymaga interwencji chirurgicznej i nieznane są działania niepożądane. Już ponad 180.000 ludzi na całym świecie zostało skutecznie wyleczonych dzięki MBST®-terapii z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

 

Powrót do aktywnego życia!

• Bez bólu i działań niepożądanych!
• Regeneracja chrząstki i zwiększenie gęstości kości!
• Długoterminowa skuteczność terapii w ciągu wielu lat!

Wskazania do stosowania terapii MBST® i przeciwwskazania w przypadku schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego

 

Leczenie kości/urazów

Choroby stawów kończyn i kręgosłupa oraz krążków międzykręgowych

• Profilaktyka w obszarze stawów w trakcie oraz po złamaniu kości
Choroby i urazy kości
• Przyspieszona rekonwalescencja po operacji endoprotezy
• Wzmocnienie poluzowanej protezy stawu
• Złamania kości wszelkiego rodzaju
• Oddzielająca martwica kostno-chrzęstna
• Zaburzenia metabolizmu i krążenia w obszarze kości
• Staw rzekomy
• Zapalenie powięzi podeszwowej stopy
• Leczenie osteoporozy w obszarze całego ciała
• Regeneracja struktury wiązadeł

 

Urazy sportowe i wypadkowe, choroby zwyrodnieniowe ścięgien i tkanki łącznej

• Choroby ścięgien Achillesa
• Rozciągnięcie więzadeł
• Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego/bocznego kości ramiennej
• Urazy obrąbka stawowego
• Zwapnienie okołobarkowe
• Entezopatia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
• Entezopatia więzadła rzepki
• Regeneracja mikrozłamań
• Odgięciowy uraz kręgosłupa szyjnego
• Zespół de Quervaina (pierwszy przedział prostowników)
• Stabilizacja i odbudowa więzadeł i ścięgien

 

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów

Choroby stawów kończyn i kręgosłupa oraz krążków międzykręgowych
• Wszystkie formy zapalenia stawów
• Uszkodzenia krążków międzykręgowych, które nie wymagają leczenia operacyjnego
• Odbudowa chrząstki stawowej po urazach z uszkodzeniem chrząstki
• Stan po chirurgicznym przeszczepie komórek chrząstki oraz wygładzaniu chrząstki

 

Przeciwwskazania

• Wszelkie czynne implanty w obszarze leczenia albo w jego bezpośrednim sąsiedztwie: rozruszniki serca, defibrylatory (systemy ICD), pompy przeciwbólowe oraz insulinowe itd.
• Ciąża
• Obszary leczenia, w których występują aktywne zakażenia bakteryjne
• Obszary leczenia, w których znajdują się albo znajdowały się guzy, również po ich usunięciu
• Białaczka albo chłoniak w wywiadzie
• Zakażenie wirusem HIV
• Choroby reumatyczne w fazie ostrej

 

Zalecamy konsultację lekarską w następujących przypadkach:
• Obecność ferromagnetycznych ciał obcych w obszarze leczenia
• Występowanie nadciśnienia tętniczego krwi albo ciężkich chorób serca
• Aby uniknąć potencjalnego zakażenia spowodowanego iniekcją kortyzonu lub kwasu hialuronowego przed terapią MBST®, zalecane jest rozpoczęcie terapii MBST® nie wcześniej niż 5 dni po takiej iniekcji.

 

Cennik

Terapia 5h                            2 950,00 zł
Terapia 7h                            3 950,00 zł
Terapia 9h                            4 950,00 zł