JST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Krótki opis projektu:

Tytuł: Rozwój centrum medycznego poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę świata technologii w obszarze chirurgii małoinwazyjnej.

Opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i związanej z nią innowacji produktowej w postaci mikroinwazyjnych zabiegów termoablacji/termoterapii z użyciem ultradźwięków (echolaser) i zabiegów laserem do chirurgii naczyniowej, proktologii i neurochirurgii wraz ze wsparciem terapii hiperbarycznej stosowanej w powiązaniu z chirurgią małoinwazyjną oraz innowacji nietechnologicznej (system archiwizacji obrazu i komunikacji) stosowanej w skali świata w okresie do 3 lat.
W wyniku realizacji projektu Spółka wprowadzi nową, dotychczas nie oferowaną, usługę.

Wydatki ogółem: 830 906,04 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 343 367,10 PLN