Rak prostaty to obecnie najczęściej występujący nowotwór złośliwy u mężczyzn w krajach rozwiniętych.
W Polsce stanowi blisko 20% wszystkich chorób onkologicznych w populacji męskiej

Wczesna, precyzyjna diagnoza daje możliwość podjęcia specjalistycznej terapii i zwiększa szanse wyleczenia!

 

W 2019 r. Europejskie Towarzystwo Urologiczne zmieniło wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia biopsji prostaty. Rekomenduje się aby każda biopsja gruczołu krokowego przeprowadzana była w oparciu o badanie mpMRI.,

 

 

 

Kto powinien się poddać badaniu biopsji fuzyjnej prostaty?

Biopsja fuzyjna powinna być wykonywana w grupach mężczyzn:

 • kierowanych do pierwszej biopsji
 • kierowanych do biopsji powtórnej – gdy dane kliniczne wskazują na obecność raka stercza mimo braku komórek nowotworowych w poprzednich pobraniach
 • u mężczyzn z rakiem małego ryzyka prowadzonych w strategii aktywnego nadzoru (active surveillance) jako biopsje weryfikujące i sprawdzające stan choroby w trakcie obserwacji.
Zalety biopsji fuzyjnej prostaty.
 • Komfort badania – badanie bezbolesne, wykonywane w znieczuleniu dożylnym,
 • Bezpieczeństwo badania – niskie ryzyko wystąpienia powikłań lub zakażenia,
 • Dokładność – precyzyjne pobranie wycinków z podejrzanych miejsc,
 • Precyzyjność – możliwość pobrania materiału nawet z bardzo małych zmian,
 • Ograniczenie ilości pobranych wycinków na pobieranie mniejszej ilości wycinków z prostaty,
 • Dokładna wizualizacja badanego obszaru, w którym istnieje podejrzenie występowania zmian nowotworowych,
 • Krótki czas trwania zabiegu.
 • Możliwość szybkiej, wiarygodnej diagnozy pozwalającej na zaplanowanie leczenia dostosowanego indywidualnie do Pacjenta, w tym możliwość zastosowania małoinwazyjnych metod leczenia m.i.n Nanoknife.
Wskazania do biopsji fuzyjnej prostaty.
 • podwyższone stężenie PSA,
 • wykrycie nieprawidłowości w badaniu palpacyjnym,
 • dodatni wynik testu PCA3,
 • niepewne, budzące wątpliwości wyniki biopsji przeprowadzanych w sposób tradycyjny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu
tel. 34 534 50 15 ( 8.00 – 16.00 )
e-mail ; zabiegi@cm-klara.pl

KLARA Centrum Medyczne