Program „Specjalistyczna diagnostyka” Poradnia pulmonologiczna.

Pulmonologia jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego o podłożu infekcyjnym (bakteryjnym lub wirusowym) i alergicznym oraz zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego wynikających z wad genetycznych i wrodzonych.
Pulmonologia zajmuje się również profilaktyką chorób układu oddechowego oraz propagowaniem zdrowych nawyków.

Aby wdrożyć odpowiednie postępowanie i leczenie konieczna jest prawidłowa, wnikliwa diagnostyka.
Jakie badania diagnostyczne może zlecić pulmonolog:

Spirometria to bezbolesne i nieinwazyjne badanie czynnościowe układu oddechowego, które pozwala na obiektywną ocenę czynności płuc.

Badanie ma na celu zmierzenie objętości i pojemności płuc oraz ocenę szybkości przepływu powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach oddychania (w fazie wdechu i wydechu).

Przebieg badania:

Spirometria polega na wykonywaniu w określony sposób wdechów i wydechów przez specjalny ustnik połączony z urządzeniem zwanym spirometrem.
Badanie wykonuje się za pomocą urządzenia zwanego spirometrem i polega na oddychaniu przez ustnik aparatu połączonego z komputerem, który analizuje przepływ powietrza.

Rodzaje spirometrii:
 • spirometria podstawowa
 • spirometria po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela
Wskazania do spirometrii:
 • ocena funkcji układu oddechowego po infekcji COVID-19,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • astma oskrzelowa
 • objawy chorobowe ze strony układu oddechowego
 • nawracające infekcje górnych dróg oddechowych,
 • monitorowanie i ocena skuteczności zastosowanego leczenia chorób układu oddechowego
 • ocena pacjenta po zabiegach operacyjnych (m. in. przeszczep płuc)
 • profilaktycznie co 2 lata po 40. roku życia
 • nałogowe palenie
 • narażenie na wpływ czynników szkodliwych dla układu oddechowego
 • zawodowy sport

USG płuc (u dzieci) – nieinwazyjna metoda obrazowania struktur anatomicznych klatki piersiowej, a także śródpiersia.

Pozwala na diagnostykę schorzeń, zmian zapalnych płuc oraz powikłań urazów klatki piersiowej.
USG płuc jest badaniem całkowicie bezinwazyjne i bezpiecznym.

Wskazania do USG płuc:
 • przebyte zakażenie SARS CoV-2
 • uciążliwy i długotrwały kaszel
 • trudności z osychaniem, duszności, wzmożona męczliwość
 • przewlekły ból klatki piersiowej
 • uraz klatki piersiowej
Zapraszamy na konsultacje z doświadczonymi pulmonologami:
  • dr n. med. Irena Markiewicz – Bendkowska
  • lek. Justyna Tyfel-Paluszek
  • lek. Jarosław Zięba
  • lek. Dorota Morel
  • lek. Maciej Przybył (pulmonolog dziecięcy)

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub umówienia badania zapraszamy do kontaktu z Rejestracją
☎️34 534 50 00
📧rejestracja@cm-klara.pl

źródło: Tło zdjęcie utworzone przez rawpixel.com – pl.freepik.com

KLARA Centrum Medyczne