Terapie komórkami macierzystymi MSC – co pacjent musi wiedzieć?

Terapie komórkami macierzystymi MSC – co pacjent musi wiedzieć?

Leczenie z zastosowaniem komórek mezenchymalnych, pozyskanych z galarety Whartona niezgodnego dawcy niespokrewnionego, skierowane jest do pacjentów z chorobami neurologicznymi, okulistycznymi lub diabetologicznymi, w których nie ma dostępnego leczenia przyczynowego oraz w których dotychczasowe zastosowane leczenie nie przyniosło poprawy stanu klinicznego pacjenta.

Mezenchymalne komórki macierzyste z galarety Whartona (ang. Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells – WJ-MSC) to populacja multipotencjalnych komórek macierzystych, zlokalizowana w sznurze pępowinowym, zaliczanym do tkanki łącznej galaretowatej. Komórki te posiadają strukturę fibroblastu, wykazują adherencję do podłoża z tworzywa sztucznego oraz specyficzny zestaw antygenów powierzchniowych, a także przejawiają potencjał do różnicowania w inne typy komórek (głównie w osteoblasty, chondrocyty oraz adipocyty). Wykazano szereg funkcji efektorowych tychże komórek. Allogeniczne mezenchymalne komórki macierzyste pochodzą od zdrowych dawców po wcześniejszym przeprowadzeniu oddzielnego wywiadu medycznego (dotyczącego ewentualnych medycznych obciążeń rodziców i dziadków dawcy) i uzyskaniu pisemnej zgody rodziców biologicznych na pobranie tkanki sznura pępowinowego oraz wykluczeniu, na podstawie badań krwi żylnej matki, transmisji chorób zakaźnych. Procedura pozyskania była wcześniej wielokrotnie stosowana do przygotowania komórek dla celów naukowo – badawczych.

W medycznym eksperymencie leczniczym nie stosuje się ludzkich macierzystych komórek embrionalnych. Ryzyko związane z przystąpieniem do terapii jest znikome; w dotychczasowym piśmiennictwie naukowym nie odnotowano znaczących skutków ubocznych, związanych z podaniem pacjentom WJ-MSC. Całość procedury medycznego eksperymentu leczniczego zaprojektowana jest tak, aby zminimalizować ewentualną możliwość wystąpienia skutków ubocznych oraz aby uzyskać optymalny efekt terapeutyczny.

 

Medyczny eksperyment leczniczy w Centrum Medycznym Klara

Polski Ośrodek Terapii Komórkowych i Immunoterapii przy Centrum Medycznym Klara jest wiodącym ośrodkiem badawczo-leczniczym prowadzącym działania terapeutyczne z wykorzystaniem mezenchymalnych komórek macierzystych z galarety Whartona (WJ-MSC). Medyczny eksperyment leczniczy z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych nie jest procedurą dostępną dla każdego.  Stosowany jest w zakresie chorób o podłożu neurologicznym, okulistycznym jak i diabetologicznym:

 • neurologia – stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, dystrofie mięśniowe, ataksje, rdzeniowy zanik mięśni, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenie rozwojowe znacznego stopnia, spektrum autyzmu, padaczka, przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • okulistyka – hipoplazja nerwu wzrokowego, neuropatia nerwu wzrokowego, choroba Stargardta, uszkodzenie nerwu wzrokowego o charakterze demienilizacyjnym, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinopatia barwnikowa), progresywne dystrofie czopkowe i czopkowo-pręcikowe, zanik nerwu wzrokowego,
 • diabetologia – cukrzyca typ 1.

 

Medyczny eksperyment leczniczy – do kogo jest skierowany?

Głównym i nadrzędnym celem medycznego eksperymentu leczniczego jest poprawa stanu zdrowia pacjenta. Działania te każdorazowo muszą być poparte zgodą właściwej dla danego obszaru Komisji Bioetycznej. W dokumentacji składanej do Komisji Bioetycznej musi znaleźć się uzasadnienie i cel rozpoczęcia procedury terapeutycznej ze szczegółowym opisem jednostki chorobowej, dokładny schemat eksperymentu z uwzględnieniem dawkowania, ilości iniekcji i miejsca ich podania oraz częstości badań kontrolnych.

 

Kryteria wyłączenia pacjenta z kwalifikacji oraz z udziału w medycznym eksperymencie leczniczym z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych:

 • ciąża oraz karmienie piersią,
 • ciężkie lub ostre uszkodzenie organów,
 • choroba zakaźna, np. HIV, HBV, HCV, HPV,
 • aktywna infekcja wymagająca leczenia,
 • ciężkie zaburzenia psychiczne,
 • obecność nowotworu złośliwego,
 • niestabilny stan układu sercowo-naczyniowego,
 • uczulenie na niektóre antybiotyki, zwłaszcza penicylinę G.

 

W medycznym eksperymencie leczniczym uczestniczą pacjenci, u których zostały wykorzystane wszystkie inne metody terapeutyczne a podanie MSC jest dla nich jedyną nadzieją na poprawę stanu zdrowia i/lub zatrzymanie procesu chorobowego.

Zainteresowani pacjenci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:

 • pełnej dokumentacji medycznej z rozpoznaniem dotyczącej schorzenia
 • wyników badań laboratoryjnych: – RNA HCV jakościowe, – borrelia IGG i IGM metodą western-blot, – anty Hbs, – HIV,
 • książeczki szczepień na WZW B

na adres: komorki@cm-klara.pl lub drogą listowną: Centrum Medyczne Klara, Terapia Preparatem MSC, ul. Wały Dwernickiego 43/45, 42-202 Częstochowa, gdzie nastąpi wstępna weryfikacja.

 

 

Procedury bezpieczeństwa wizyt w CM Klara

W centrum naszego zainteresowania znajduje się Pacjent, dlatego z największą troską i starannością

otaczamy go opieką na każdym etapie procesu diagnostyczno – leczniczego.

W dobie epidemii SARS-COV-2 (Covid-19) w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pacjentów Centrum Medyczne Klara wdrożyło szereg procedur bezpieczeństwa mających na celu optymalne zabezpieczenie naszych Pacjentów.

Procedura bezpiecznej wizyty.

 • Każdy Pacjent poddawany jest procedurze dezynfekcji rąk, mierzenia temperatury oraz zobowiązany jest do wypełnienia ankiety zawierającej wywiad epidemiologiczny.
 • Każdy Pacjent powinien mieć własną maseczkę ochronną, zakrywającą usta oraz nos oraz rękawiczki jednorazowe
 • W celu zminimalizowania liczb pacjentów oczekujących na wizytę, a tym samym ograniczeniu kontaktu między pacjentami, wizyty umawiane są z zachowaniem optymalnego odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi pacjentami.
 • Obowiązek utrzymania bezpiecznej odległości od pozostałych Pacjentów.
 • Preferencja płatności bezgotówkowych.
 • Rejestracja i udzielanie informacji drogą telefoniczną lub mailową.

Procedury dezynfekcji pomieszczeń.

 • Pomieszczenia ogólnodostępne oraz gabinety lekarskie i zabiegowe są na bieżąco czyszczone, dezynfekowane i wietrzone.
 • W godzinach otwarcia Centrum Medycznego Klara na korytarzach uruchomione są lampy UVC mające działanie biobójcze i dezaktywujące wirusy, bakterie , grzyby itp.
 • W godzinach zamknięcia Centrum Medycznego Klara działają w pomieszczeniach ozonatory mające na celu oczyszczanie i dezynfekcję powietrza.

Wprowadzone wysokie standardy ochrony mają na celu jak najlepsze zabezpieczenie Pacjentów i personelu naszej placówki tak aby wizyty były przeprowadzane w bezpiecznych i komfortowych warunkach.

Test przesiewowy „NADAL® COVID–19 IgG/IgM” już dostępny w Centrum Medycznym Klara!

Test przesiewowy „ NADAL® COVID–19 IgG/IgM” już dostępny w Centrum Medycznym Klara!

Drodzy Pacjenci w obliczu pandemii koronawirus SARS-COV-2 (COVID-19) pragniemy otoczyć Państwa dodatkową opieką i zaproponować możliwość wykonania w naszym Centrum Medycznym  testów przesiewowych „ NADAL® COVID–19 IgG/IgM”

Wynik testu dostępny jest w ciągu 15 minut od wykonania badania!

Test przesiewowy „ NADAL® COVID –19 IgG/IgM” to test służący pomocniczo w diagnozowaniu pierwotnych i wtórnych zakażeń oraz wykrywaniu przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS – CoV – 2.

Testy wykonywane są przez wysoce wyspecjalizowany personel w Centrum Medycznym Klara, z zachowaniem wszystkich wymaganych i niezbędnych procedur bezpieczeństwa, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Krew do badania pobierana jest z opuszka palca.
Test można wykonać tylko i wyłącznie w placówce po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu i godziny badania. Koszt wykonania testu to 150 zł.

Wykonanie testu poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu epidemiologicznego, który wyklucza wykonanie badania u pacjentów już zakażonych bądź z podejrzeniem zakażenia tj. z objawami infekcji, poddanych kwarantannie lub powracających z zagranicy.
Przypominamy, że Pacjent z objawami infekcji czy po powrocie z zagranicy zobowiązany jest indywidualnie do kontaktu z Sanepidem i poddanie się kwarantannie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub umówienia terminu wykonania testu zapraszamy do kontaktu z Rejestracją pod nr 34 534 50 00.

Centrum Medyczne Klara nieczynne w dniach 17-27 marca br.

Ważna informacja!
W  związku z pandemią koronawirus SARS-COV-2 (COVID-19) informujemy, że w dniach 17 – 27 marca br. Centrum Medyczne Klara będzie nieczynne.
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Prosimy o pozostanie w domach.
Bądźmy dla siebie dobrzy!

Ważny komunikat

Jeśli zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną pod numerem telefonu:

661-868-810 lub 577-818-388
(całodobowa infolinia PSSE w Częstochowie)

!!!PAMIĘTAJ!!!

W przypadku podejrzenia zakażenia, wszelkie wątpliwości wyjaśniaj telefonicznie!

Nie zgłaszaj się do przychodni ani do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się stawić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również i Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w placówce.
Dbajmy o siebie i innych!

Prosimy o rozwagę i dostosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego

oraz Światowej Organizacji Zdrowia!

Umów wizytę przez portal Znany Lekarz

Miło nam poinformować, że udostępniliśmy możliwość umawiania wizyt u naszych specjalistów przez portal Znany Lekarz.

Zapraszamy na portal
www.znanylekarz.pl

W celu uzyskanie szczegółowych informacji lub umówienia wizyty w tradycyjny sposób zapraszamy do kontaktu z Rejestracją pod nr 34 534 50 00.

Witamy nowego Specjalistę – mgr Adrianna Caban – Specjalista dietetyk kliniczny i dietetyk pediatryczny.

Witamy nowego Specjalistę – mgr Adrianna Caban – Specjalista dietetyk kliniczny i dietetyk pediatryczny.

mgr Adrianna Caban zajmuje się m.in.:

– dietetyką pediatryczną (nadwaga, otyłość, niedowaga u dzieci od 7 roku życia)
– ustalaniem planów żywieniowych dla osób dorosłych (otyłość, nadwaga, niedowaga)
– wspomaganiem leczenia zaburzeń żywieniowych
– profilaktyką żywieniową
– edukacją w zakresie zasad prawidłowego żywienia

W celu uzyskania szczegółowych informacji ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt z rejestracją pod nr 34 534 50 00 lub 887 345 000.

Witamy nowego Specjalistę – lek. Bożena Anna Wojanr – Suchmiel – specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii.

Witamy nowego Specjalistę – lek. Bożena Anna Wojanr – Suchmiel – specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii:

Leczone choroby:

 • zakażenia układu moczowego
 • kamica moczowa
 • kolka nerkowa
 • niewydolność nerek
 • kłębuszkowe zapalenie nerek
 • białkomocz
 • krwiomocz

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub ustalenia terminu wizyty prosimy o kontakt z rejestracją pod nr 34 534 50 00 lub 887 345 000.

Witamy nowego Specjalistę – lek.med. Agata Szeląg Szymocha- Specjalista pediatrii, onkologii oraz hematologii dziecięcej.

Witamy nowego Specjalistę – lek.med. Agata Szeląg Szymocha- Specjalista pediatrii, onkologii oraz hematologii dziecięcej.

Lekarz specjalizuje się w leczeniu m.in.:
– chorób wieku dziecięcego
– małopłytkowości, niedokrwistości, zaburzeń krzepnięcia krwi
– białaczki, chłoniaka, nowotworów
– chorób węzłów chłonnych
– chorób hematologicznych
– niedoborów żelaza

W celu umówienia wizyty zapraszamy do kontaktu z Rejestracją pod nr 34 534 50 00.

1 2 3 9
KLARA Centrum Medyczne