DZIECKO – największy Skarb

Troska o dziecko i jego zdrowie towarzyszy Rodzicom od momentu gdy dowiadują się o ciąży i trwa przez całe życie.

Obecny rozwój nauki i metod diagnostycznych pozwala nam na wprowadzenie do oferty Centrum Medycznego Klara nieinwazyjnych, genetycznych, przesiewowych badań prenatalnych:

  • test prenatalny SANCO
  • test prenatalny SANCO PLUS
  • badanie RhD płodu.

Test SANCO jest bezpieczny dla matki i dziecka, bowiem jest wykonywany z krwi obwodowej matki, w której znajduje się materiał DNA dziecka, pochodzący głównie z komórek łożyska. Materiał ten jest zwykle reprezentatywny dla genomu płodu i może służyć do oceny ryzyka zaburzeń chromosomowych.

Test SANCO*, który cechuje cechuje bardzo wysoka czułość, swoistość i dokładność, daje szerokie możliwości diagnostyczne:

  • Bada cały genom płodu*
  • Wykrywa monosomie i trisomie wszystkich par chromosomów m.in. trisomia 21 (zespół Downa), trisomia 18 (zespół Edwaedsa), trisomia 13 (zespół Patau),
  • Pozwala na określenie ryzyka wystąpienia mozaikowatości,
  • Wykrywa zespoły delecyjne i duplikacyjne,
  • Pozwala przewidzieć ryzyko matczyno-płodowego konfliktu serologicznego,
  • Umożliwia oznaczenie RhD płodu
  • *zakres uzależniony jest od rodzaju badania.

Test SANCO jest testem przesiewowym, co oznacza, że nie zastępuje diagnostyki inwazyjnej (amniopunkcji), ale w większości przypadków pozwala jej uniknąć.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z rejestracją i umówienia wizyty u specjalistów ginekologów, którzy przedstawią pełną informację dotyczącą Testów SANCO.

KLARA Centrum Medyczne