Informacje prawne

Karta Praw Pacjenta jest to zbiór podstawowych unormowań prawnych opracowanych w formie komunikatu wydanego przez Ministerstwo Zdrowia. Dotyczy ona pacjentów korzystających zarówno ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,  jak i z prywatnego sektora usług medycznych.Karta praw pacjenta

Polityka prywatności

Centrum Medyczne Klara

 

JST Sp. z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych, mającą charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie JST Sp. z o.o.

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest JST Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wały Generała Józefa Dwernickiego 43/45 – właściciel marki Centrum Medyczne Klara (CM Klara).

  2. Wypełnienie formularza kontaktowego lub wniosku online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu/wniosku online do CM Klara. Dane będą przetwarzane przez CM Klara w celu podjęcia przez CM Klara na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem własnych produktów i usług CM Klara. Państwa dane osobowe nie będą przekazane przez CM Klara podmiotom trzecim.

  3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności o których mowa w pkt 2. CM Klara informuje o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

  4. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: rejestracja@cm-klara.pl

  1. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od CM Klara informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.

  2. Szanowny Pacjencie, jeśli chcesz uzyskać kopię swojej dokumentacji medycznej pamiętaj, że wydajemy ją na wniosek wyłącznie Tobie lub osobie przez Ciebie upoważnionej podczas rejestracji w CM KLARA. Możemy ją również wysłać pocztą lub mailem pod warunkiem, że podałeś aktualny adres w upoważnieniu. Udostępnienie dokumentacji jest odpłatne.