Nie bez przyczyny, o komórkach macierzystych mówi się, że są prawdziwą nadzieją medycyny. Stwarzają możliwość skutecznego leczenia, nawet tych chorób, w przypadku których terapie konwencjonalne nie wykazywały skuteczności. W Centrum Medycznym Klara w Częstochowie wykorzystujemy do celów medycznych mezenchymalne komórki macierzyste. Dzięki nim, Pacjenci borykający się z problemami neurologicznymi, okulistycznymi, diabetologicznymi, pulmonologicznymi, ortopedycznymi i dermatologicznymi mogą liczyć na poprawę swojego stanu zdrowia. Wybierając naszą placówkę, masz pewność, że jesteś w dobrych rękach, ponieważ jesteśmy partnerem Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

 

Czym są komórki macierzyste?


Komórki macierzyste, które często nazywane są także pierwotnymi, to typ komórek wykazujących się unikatowymi zdolnościami. Potrafią one różnicować się w komórki innych typów (np. mięśniowe, nerwowe czy kostne), a ponadto są zdolne do nieograniczonej liczby podziałów. Mezenchymalne komórki macierzyste mają zdolność przekształcenia się w niektóre typy komórek budujących nasze ciało. Zalicza się je do grupy dorosłych komórek macierzystych, czyli niezróżnicowanych komórek somatycznych obecnych w tkankach dojrzałego organizmu. Poza komórkami dorosłymi wyróżniamy też komórki zarodkowe, które wyróżniają się nieco innymi właściwościami i występują tylko w komórkach zarodka. We współczesnej terapii najczęściej wykorzystywane są dorosłe komórki macierzyste. Pozyskuje się je np. ze szpiku kostnego, krwi pępowinowej czy tkanki tłuszczowej. Nowoczesna technologia medyczna pozwala także na ich wyizolowanie z rogówki, zębów, trzustki czy innych narządów.

terapia komórkami miacierzystymi

Jakie choroby można leczyć komórkami macierzystymi? Wskazania do przeprowadzenia terapii.

Intensywne badania nad komórkami macierzystymi nieustannie trwają, jednak już teraz są one z powodzeniem wykorzystywane w leczeniu kilkudziesięciu chorób. Komórki mezenchymalne używane są np. podczas leczenia schorzeń ortopedycznych. Tą metodą można leczyć m.in.:

 • chorobę zwyrodnieniową,
 • urazy stawu kolanowego,
 • przewlekłe zapalenia ścięgien.

Świetne zdolności regeneracyjne komórek macierzystych wykorzystywane są także na potrzeby zawodowych sportowców. Przyspieszają odnowę mięśni i skracają czas leczenia ewentualnych urazów. Komórki mezenchymalne używane są też w zabiegach z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej.

Komórki macierzyste doprowadziły również do przełomu w leczeniu schorzeń narządu wzroku. Dają szansę na skuteczne leczenie:

 • hipoplazji nerwu wzrokowego,
 • neuropatii nerwu wzrokowego,
 • choroby Stargradta,
 • uszkodzeń nerwu wzrokowego o charakterze demienilizacyjnym,
 • retinopatii barwnikowej
 • dystrofie czopkowe i czopkowo-pręcikowe,
 • zaniku nerwu wzrokowego

Z leczenia komórkami macierzystymi skorzystać mogą także diabetycy. Cukrzyca jest chorobą autoimmunologiczną i można wyróżnić jej dwie postaci: typ 1 i typ 2. Cukrzyca typu 1 spowodowana jest tym, że beta komórki trzustki, których funkcją jest produkowanie i wydzielanie insuliny, zostają zniszczone. Komórki beta można wyprodukować dzięki komórkom macierzystym, a następnie przeszczepić Pacjentowi, by trwale przywrócić produkcję insuliny.

Szerokie możliwości zastosowania mezenchymalnych istnieją także w neurologii. Tego typu terapia stanowi szansę dla Pacjentów, u których tradycyjne metody leczenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Wdrożenie kuracji komórkami macierzystymi jest możliwe u osób chorych na:

 • stwardnienie rozsiane,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • ataksje,
 • dystrofie mięśniowe,
 • rdzeniowy zanik mięśni,
 • dziecięce porażenie mózgowe,
 • zaburzenia rozwojowe,
 • autyzm,
 • epilepsję,
 • przepuklinę oponowo-rdzeniową,
 • zespół Devica,
 • jamistość rdzenia kręgowego,
 • chorobę moya-moya,
 • encefalopatię niedokrwienno-niedotleniową
 • zespół cerebralny,
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • udar niedokrwienny mózgu.

Komórki macierzyste utożsamiane są ze źródłem młodości i dobrego wyglądu. Z tego też powodu stosuje się je do leczenia różnego rodzaju dermatoz i łysienia.

 

Jak przebiega terapia komórkami macierzystymi?

Aby zakwalifikować się do zabiegu, Pacjent musi przedstawić pełną dokumentację medyczną i wyniki zleconych badań. Każdy Pacjent może przyjąć maksymalnie 10 dawek preparatu z komórkami macierzystymi, w 4-6 tygodniowych odstępach. Po podaniu piątej dawki poddaje się Pacjenta półrocznej przerwie w podawaniu preparatu. Kiedy ten okres minie, leczenie jest wznawiane. W przypadku znacznej poprawy stanu zdrowia Pacjenta kolejne dawki preparatu podaje się co 3 miesiące. Podczas każdej aplikacji leku z komórkami macierzystymi Pacjent poddawany jest dwudniowej hospitalizacji.