Chrapiesz, a w ciągu dnia ciągle odczuwasz senność?

Sprawdź teraz, czy możesz mieć zagrażający zdrowiu bezdech podczas snu.

Jeśli chrapiesz…

Sprawdź, czy możesz mieć obturacyjny bezdech podczas snu, który może powodować choroby zagrażające życiu, w tym: wysokie ciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy serca, udar, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) i zastoinową niewydolność serca.
…i jesteś przemęczony…
Na skutek poważnie zaburzonego snu, wiele osób cierpiących na obturacyjny bezdech podczas snu odczuwa nadmierne zmęczenie w ciągu dnia. Badania wiążą tego typu zmęczenie ze wzrastającą liczbą wypadków drogowych.
Inne objawy obturacyjnego bezdechu podczas snu obejmują: poranne bóle głowy, depresje, luki w pamięci i zaburzenia seksualne.
… możesz cierpieć na bezdech podczas snu
Jeśli drogi oddechowe są czasowo zamknięte podczas snu, dopływ tlenu do mózgu jest ograniczony.
Bezdech podczas snu to poważne zagrożenie zdrowia.
Mięśnie kontrolujące górne drogi oddechowe rozluźniają się podczas snu. Nadmierne rozluźnienie powoduje zwężenie górnych dróg oddechowych – niektóre osoby zaczynają wtedy chrapać. Zbyt duże zwężenie może być przyczyną problemów z oddychaniem. Niekiedy drogi oddechowe zostają całkowicie zablokowane, co powoduje chwilowe zatrzymanie oddychania – obturacyjny bezdech podczas snu. Może on trwać dziesięć sekund lub dłużej i występować bardzo często – nawet kilkaset razy w ciągu nocy.

Zagrożenia poważnymi schorzeniami

Przeprowadzone niedawno badania wykazały związek między chrapaniem i bezdechem podczas snu a wieloma poważnymi schorzeniami. Nieleczone chrapanie i bezdech podczas snu mogą przyczyniać się do występowania wysokiego ciśnienia krwi, chorób serca, udarów, cukrzycy i depresji.
• Bezdech podczas snu występuje u ponad 50% osób cierpiących na cukrzycę typu 2.
• Ponad 35% osób, u których występuje bezdech podczas snu, cierpi też na wysokie ciśnienie krwi, co z kolei zwiększa ryzyko choroby serca.
• Co więcej, 83% osób, u których wysokie ciśnienie krwi utrzymuje się pomimo przyjmowania co najmniej trzech leków, cierpi też na bezdech podczas snu.
• Na bezdech podczas snu cierpi ponad 70% osób, u których wystąpił udar.
• Ryzyko spowodowania wypadku samochodowego jest siedem razy większe w przypadku osoby cierpiącej na bezdech podczas snu.

Leczenie jest niezbędne

Po wykryciu przez organizm zatrzymania oddychania ośrodek kontroli w mózgu sprawia, że budzisz się, aby zaczerpnąć powietrza i wznowić oddychanie. Następnie zasypiasz i cała sytuacja się powtarza. Brak tlenu i regularne szokowe wznawianie oddychania – godzina po godzinie, noc po nocy – ogromnie obciąża organizm. Nawet jeśli rano odczuwasz tylko niewielkie zmęczenie, procesy zachodzące w organizmie są znacznie poważniejsze. Dobrze, że szukasz pomocy. Masz do wyboru kilka możliwości leczenia, które warto omówić z lekarzem. Za najskuteczniejszą metodę leczenia obturacyjnego bezdechu sennego uważa się wytwarzanie stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP).
 
Kiedy mogę podejrzewać, że mam obturacyjny bezdech podczas snu?
Najczęstszym objawem, który skłania pacjentów do wizyty u lekarza, jest głośne, nieregularne chrapanie zakłócane epizodami przerw w oddychaniu. Często te zaburzenia są bardziej uciążliwe dla osób, z którymi osoba chora na obturacyjny bezdech podczas snu dzieli sypialnię i to właśnie one są przeważnie ostatecznym bodźcem skłaniającym pacjentów do udania się do lekarza. Obturacyjny bezdech podczas snu daje jednak objawy nie tylko w ciągu nocy, ale także rzutuje na życie pacjentów w czasie dnia.
Pierwszym etapem jest przeprowadzenie u pacjenta badania ankietowego oceniającego ryzyko występowania zaburzeń oddychania w czasie snu i/lub nasilenie objawów obserwowanych w ciągu dnia. Może być to na przykład skala senności Epworth.

Skala senności Epworth

Jak duże jest prawdopodobieństwo, że zapadniesz w drzemkę lub zaśniesz (a nie tylko będziesz odczuwać zmęczenie) w wymienionych poniżej sytuacjach? Chodzi o typowy sposób reagowania w niedawnej przeszłości. Nawet jeśli któreś z opisywanych zdarzeń nie miało niedawno miejsca, spróbuj sobie wyobrazić, jak mogłoby ono na ciebie wpłynąć. Udziel odpowiedzi, wybierając najbardziej odpowiednie liczby z poniższej skali:
0 = na pewno nie zapadnę w drzemkę
1 = niewielkie prawdopodobieństwo drzemki
2 = umiarkowane prawdopodobieństwo drzemki
3 = bardzo duże prawdopodobieństwo drzemki.

Im wyższy wynik, tym większe prawdopodobieństwo, że cierpisz na bezdech podczas snu.
Ten test nie jest profesjonalnym narzędziem diagnostycznym, nie służy też do wyboru sposobu leczenia. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia, skontaktuj się z lekarzem.

 

Jak leczy się obturacyjny bezdech podczas snu (OBS)?

Na podstawie nasilenia objawów choroby pacjenci kwalifikowani są do różnych metod leczenia. Wszyscy pacjenci z obturacyjnym bezdechem podczas snu powinni otrzymać zalecenie redukcji masy ciała oraz prozdrowotnej modyfikacji stylu życia, obejmującej również unikanie spożycia środków nasennych i alkoholu przed snem.
Istnieje kilka strategii leczenia OBS:
• Redukcja masy ciała
• Rzucenie palenia
• Unikanie przyjmowania środków nasennych oraz spożywania alkoholu przed snem
• Wymuszanie pozycji bocznej w przypadku bezdechów występujących tylko w pozycji na wznak
• Leczenie przewlekłego nieżytu błony śluzowej górnych dróg oddechowych (alergie)
• Operacje korygujące drożność górnych dróg oddechowych
• Operacje bariatryczne
• Stosowanie protez powietrznych (CPAP)
Jednakże najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest terapia za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP).
Terapia za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych wymaga noszenia maski, która jest podłączona za pomocą rury do urządzenia wytwarzającego powietrze pod dodatnim ciśnieniem. To ciśnienie powietrza działa jak wspornik utrzymujący otwarte górne drogi oddechowe i zapobiegający bezdechowi. Leczenie bezdechu powoduje następujące efekty biologiczne:

Efekt neurobehawioralny

• Zredukowana senność
• Poprawa koncentracji
• Zwiększona produktywność w pracy
• Zwiększona tolerancja wysiłku fizycznego

Efekty sercowo-naczyniowe

• Poprawa kontroli wartości ciśnienia tętniczego
• Zmniejszone ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego
• Zmniejszone ryzyko wystąpienia udaru mózgu
• Poprawa rokowania u pacjentów po incydentach sercowo-naczyniowych
• Poprawa frakcji wyrzutowej lewej komory serca
• Poprawa wyników testu 6-minutowego chodu
Efekty pulmonologiczne
• Zwiększenie pojemności oddechowej
• Redukcja nadreaktywności dróg oddechowych
Efekty metaboliczne
• Zmniejszone stężenie trójglicerydów
• Redukcja stężenia HbA1c (hemoglobina glikowana – stężenie glukozy we krwi)
• Redukcja insulinooporności
• Redukcja ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2

Aparat CPAP – złoty standard w leczeniu bezdechu

Dostępny jest bardzo skuteczny i powszechnie uznany sposób leczenia obturacyjnego bezdechu sennego – polega on na wytwarzaniu stałego, dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP). Umieszczony przy łóżku aparat CPAP dyskretnie dostarcza powietrze pod ciśnieniem przez rurkę i niewielką maskę lub system poduszek nosowych.
Ciśnienie działa jak „szyna powietrzna” i powoduje, że górne drogi oddechowe pozostają otwarte, uniemożliwiając występowanie bezdechu. Ten sposób leczenia nie wymaga przyjmowania leków ani poddania się operacji. Dzięki niemu setki tysięcy osób na całym świecie mogą spokojnie spać i prowadzić zdrowsze życie. W wielu przypadkach korzyści są odczuwane natychmiast – często już podczas pierwszej nocy użytkowania.
Tak działa metoda wytwarzania stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych
Zasada działania jest bardzo prosta. W większości przypadków przyczyną bezdechu jest zapadanie się tkanek w gardle podczas snu i blokowanie przez nie drogi oddechowej. Aby temu zapobiec, stosuje się regulowany przepływ powietrza pod ciśnieniem – powoduje on, że górny odcinek dróg oddechowych pozostaje otwarty i uniemożliwia wystąpienie bezdechu. Powietrze pod ciśnieniem jest wytwarzane przez niewielkie urządzenie i wtłaczane do maski zakładanej na czas snu. Dopóki wdychasz powietrze wtłaczane pod ciśnieniem, którego wartość została dobrana przez lekarza, sen nie będzie przerywany bezdechem.

Aparat CPAP – refundowany w 90% przez NFZ

Aparaty CPAP dla chorych ubezpieczonych są częściowo refundowane przez NFZ. Poziom refundacji NFZ na rok 2015 to 90% kwoty 2100 zł (jeżeli aparat kosztuje więcej niż 2100 zł, to poziom refundacji już nie wzrasta i nadal wynosi 1890 zł – czyli 90% kwoty 2100 zł).
 Jeżeli chory ma określony stopień niepełnosprawności jako umiarkowany lub znaczny, w kosztach refundacji może uczestniczyć PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

 Często zadawane pytania

Jak długo zajmuje przyzwyczajenie się do aparatu CPAP?

Większość osób przystosowuje się do aparatów CPAP w ciągu jednego do dwóch tygodni. Czasami trwa to trochę dłużej, na przykład, u osób bardzo wrażliwych na hałas lub nieprzyzwyczajonych do maski na twarzy.

Jak szybko po rozpoczęciu leczenia zacznę zauważać poprawę?

Poprawa powinna być odczuwana natychmiast po rozpoczęciu leczenia, chociaż u niektórych może to trwać trochę dłużej.

Jak często będę musiał korzystać z leczenia?

Z leczenia należy korzystać każdej nocy w tygodniu w czasie snu. W przeciwnym razie, nastąpi powrót do początkowego poziomu chrapania, bezdechów podczas snu i zmęczenia dziennego.

Czy będę musiał zmieniać ciśnienie w moim aparacie?

Jeśli korzystasz z aparatu CPAP lub VPAP (dwupoziomowy), ciśnienie zostanie ustawione na poziomie dopasowanym do twoich wymagań. Czasami jednak zachodzi konieczność wyregulowania lub dostosowania poziomu ciśnienia, np. po utracie kilogramów lub przybraniu na wadze. Jeśli stwierdzisz, że trudno jest ci tolerować ustawiony poziom ciśnienia, na początku terapii można go nieznacznie zmniejszyć na krótki czas, według uznania lekarza prowadzącego terapię bezdechu. Lekarz prowadzący terapię przeprowadzi ponowną ocenę pacjenta, jeśli powrócą objawy chrapania i dziennego zmęczenia. Aparat AutoSet™ automatycznie dopasowuje poziomy ciśnienia do twoich ciągle zmieniających się potrzeb. Tego typu terapia jest zalecana zwłaszcza u osób z ciągłym wahaniem wagi lub osób regularnie spożywających alkohol lub tabletki nasenne.

Czy moje ciśnienie tętnicze poprawi się po rozpoczęciu leczenia?

Może, ale nie należy zmieniać leków bez konsultacji z lekarzem. Lekarz powinien regularnie mierzyć twoje ciśnienie tętnicze, nawet jeśli początkowo nie zmieni leków.

Czy łatwiej jest schudnąć w czasie terapii?

Być może. Powinieneś zauważyć wzrost energii życiowej i większą chęć uczestniczenia w czynnościach, których wcześniej nie mogłeś wykonywać ze względu na dużą senność. Jednak stała utrata masy ciała wymaga wprowadzenia długotrwałych zmian w sposobie odżywiania się i aktywności fizycznej.

Czy mogę korzystać z terapii w czasie przeziębienia?

W przypadku wystąpienia infekcji górnych dróg oddechowych, ucha środkowego lub zatok, skonsultuj się z lekarzem przed kontynuowaniem leczenia. Lekarz może zalecić przerwanie terapii do chwili ustąpienia infekcji. Jeśli będziesz kontynuować terapię w trakcie infekcji, to zaleca się częściej czyścić maskę i rurki. Maska twarzowa może być dobrym rozwiązaniem na czas choroby, ponieważ okrywa zarówno nos, jak i usta, więc nadal otrzymujesz skuteczną terapię.

Czy muszę zabrać ze sobą aparat w razie pobytu w szpitalu?

Tak. Okres rekonwalescencji może trwać dłużej, jeśli przerwiesz leczenie i twoje ogólne samopoczucie ulegnie pogorszeniu. Jeśli czeka cię zabieg chirurgiczny, bardzo ważne jest, abyś poinformował zarówno chirurga, jak i anestezjologa o stosowaniu leczenia. Poinformuj również swojego specjalistę od leczenia bezdechu podczas snu o planowanym pobycie w szpitalu.

Czy kiedykolwiek będę mógł przerwać terapię i czy kiedykolwiek zostanę wyleczony z chrapania i bezdechu podczas snu?

OBS jest chorobą długotrwałą i na dzień dzisiejszy– niewyleczalną. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że terapia dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych będzie skutecznie kontrolować twój bezdech podczas snu, tak długo, jak będziesz z niej korzystać.