Polityka jakości

Naszą wizją jest stworzenie Centrum Medycznego – Przychodni i Szpitala, przyjaznego Pacjentowi, w którym poczuje się on bezpiecznie, a najwyższa jakość usług medycznych będzie naszym znakiem rozpoznawalnym na rynku krajowym i europejskim.Naszą misją jest kompleksowe i profesjonalne udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

 

Polityka Jakości

 

Nadrzędnym celem ustanowionej Polityki Jakości w Centrum Medycznym Klara i Centrum Medycznym Klara – Szpital w Częstochowie jest świadczenie usług medycznych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie i promocji zdrowia na możliwie najwyższym poziomie oraz zaspokojenie oczekiwań, potrzeb i wymagań klientów w sposób gwarantujący im pełne poczucie bezpieczeństwa i pełną satysfakcję.

 

Tak określoną Wizję, Misję i Politykę, zamierzamy realizować poprzez:

 

  • Przestrzeganie obowiązujących norm prawnych, a w szczególności praw pacjenta
  • Tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy z klientami zwiększającej ich zaufanie i poczucie bezpieczeństwa
  • Zadowolenie wszystkich naszych klientów osiągane dzięki kompetencji i kulturze osobistej całego personelu
  • Pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług i ich dalszy rozwój w celu poprawy i zwiększenia ilości obsługiwanych klientów
  • Efektywne wykorzystanie potencjału wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, lekarskiej deklarującej stałe doskonalenie swoich umiejętności
  • Stosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych, leczniczych i technologii medycznych zgodnych z aktualną wiedzą i oczekiwaniami naszych klientów
  • Optymalizację kosztów działalności w celu uzyskania wyników finansowych zapewniających możliwość ciągłego doskonalenia i rozwoju
  • Wdrażanie efektywnych narzędzi zarządczych gwarantujących stałe monitorowanie i doskonalenie realizowanych procesów oraz systemu zarządzania jakością

 

Dążąc do zrealizowania wyznaczonych celów deklaruję zapewnienie niezbędnych zasobów dla optymalnego funkcjonowania systemu, jego stałe doskonalenie oraz bieżące uaktualnianie procedur, przegląd i aktualizację przyjętej polityki i celów jakościowych.

 

Zarządził: Sławomir Nawrocki

Zarząd JST Sp. z o. o.