Poradnik pacjenta

 

Przygotowanie do badań diagnostycznych

Pracownia USG wykonuje badania diagnostyczne przy użyciu ultrasonografu, który umożliwia uzyskanie obrazu wielu narządów ciała ludzkiego, w sposób nieinwazyjny.Sugeruje się wykonywania badania w godzinach porannych, ponieważ wymaga zgłoszenia się na nie na czczo. W dniu badania nie należy nic jeść i nie pić, dodatkowo zabrania się palenia papierosów i zażywania leków, z wyjątkiem tych, których stosowania nie wolno przerywać.USG jamy brzusznej – w dniu poprzedzającym badanie ultrasonograficzne należy powstrzymać się od spożywania produktów wzdymających (takich jak kapusta, groch, fasola, świeże pieczywo i napoje gazowane).W przypadku USG narządów rodnych, pęcherza moczowego i prostaty należy dodatkowo przed badaniem wypić około 0,5 litra niegazowanego płynu np. wody i na badanie zgłosić się z pełnym pęcherzem moczowym.

 

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (RM) oparte jest na właściwościach magnetycznych atomów, z których składa się ludzkie ciało. Wyniki badania obrazują przekrój narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach, dostarczając tym samym lekarzowi dokładne informacje o rozmieszczeniu, wielkości i składzie badanych tkanek ciała.

Zalecenia dotyczące badania:

• nie wymaga się zmiany dotychczasowego leczenia farmakologicznego (należy zażyć używane leki),

• zaleca się pozostać 4 godziny bez posiłku przed planowanym badaniem,

• nie pić kawy bezpośrednio przed badaniem,

• zdjąć biżuterię, okulary, aparat słuchowy, protezę zębową,

• nie stosować przed badaniem makijażu,

• nie wnosić do pomieszczenia z aparatem MR kart kredytowych i zegarków,

• opróżnić przed badaniem pęcherz moczowy chyba, że wskazano dla danego rodzaju badania mieć wypełniony pęcherz.

 

Badanie RTG emituje szkodliwe dla organizmu promieniowanie X, dlatego też przed badaniem należy pamiętać o kilku podstawowych wskazówkach:

1. Przerwa od ostatniego badania musi być wystarczająco długa,

2. Nie zaleca się przeprowadzenia badania u kobiet będących w ciąży,

3. Osoby do 18-go roku życia są bardziej niż dorośli narażeni na wchłanianie promieni, dlatego w ich przypadku częstotliwość badań należy ograniczyć do minimum,

4. W niektórych przypadkach wymaga się pozostania na czczo,

5. Przed badaniem RTG kręgosłupa lędźwiowo – krzyżowego należy w dniu poprzedzającym zastosować lekką dietę, najlepiej spożywać pokarmy płynne bez błonnika oraz w dniu badania stawić się na czczo.

 

 

Przygotowanie do badań laboratoryjnych

Aby uzyskać wyniki badań o jak najwyższej użyteczności klinicznej, należy przestrzegać poniższych zasad:

 1. pobrania należy dokonać w godzinach porannych, optymalna pora to czas pomiędzy 7, a 9 rano,
 2. pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo, to znaczy powstrzymać się od posiłku przez około 12 godzin; przed badaniem dopuszcza się przyjęcie niewielkiej ilości wody,
 3. pacjent nie powinien pić alkoholu oraz ograniczyć spożycie używek (np. kawy) 2-3 dni przed badaniem,
 4. jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, pobranie należy przeprowadzić przed przyjęciem porannej porcji leków,
 5. 30 minut przed badaniem pacjent powinien pozostawać w spoczynku (pozycja siedząca),
 6. mocz do badania ogólnego powinien być pozyskany:
  • po porannej toalecie,
  • z pierwszej mikcji porannej (jeśli zaistniała konieczność oddania moczu w nocy – do badania najbardziej użyteczna jest próbka po minimum 4-6 godzinach zalegania w pęcherzu moczowym),
  • ze środkowego strumienia w objętości około 50ml (pierwsza porcja odrzucona, pobranie, pozostała część odrzucona); mocz należy oddać do jednorazowego plastikowego pojemnika; w przypadku dzieci mocz pobiera się do specjalnego woreczka (do nabycia w aptece),
  • dobową zbiórkę moczu (DZM) należy rozpocząć w dniu poprzedzającym badanie, po odrzuceniu pierwszej mikcji po nocy, a każdą następną porcję moczu należy zbierać do plastikowego naczynia, DZM należy zakończyć następnego dnia porcją moczu z nocy; w określonych przypadkach DZM należy zakwasić.

 

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.03.2016 r. – 31.05.2016 r.
1 strona wyciągu lub odpisu
1 strona kopii Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
IV kwartał 2015 r.
4066,95 zł
8,13 zł 0,81 zł 1,63 zł

 

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji danych.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub druków
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Podstawa prawna:

 

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej:

kopia dokumentacji medycznej – 0,50 zł
opłata za przesyłkę poleconą – 5,00 zł
opłata za udostępnienie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 5,00 zł
sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 5,00 zł