JST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Krótki opis projektu:

Tytuł: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług medycznych umożliwiających ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii wraz ze wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i związanej z nią innowacji produktowej w postaci badań endoskopowych z użyciem innowacyjnych technologii oraz innowacji organizacyjnej (systemy: e-rejestracja i e-pacjent, oprogramowanie kolejkowe, skrócenie czasu badań endoskopowych).
W wyniku realizacji projektu Spółka wprowadzi udoskonaloną usługę.

Wydatki ogółem: 917 813,17 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 708 651,04 PLN

 

 

JST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Krótki opis projektu:

Tytuł: Rozwój centrum medycznego poprzez wdrożenie innowacyjnej na skalę świata technologii w obszarze chirurgii małoinwazyjnej.

Opis: Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej i związanej z nią innowacji produktowej w postaci mikroinwazyjnych zabiegów termoablacji/termoterapii z użyciem ultradźwięków (echolaser) i zabiegów laserem do chirurgii naczyniowej, proktologii i neurochirurgii wraz ze wsparciem terapii hiperbarycznej stosowanej w powiązaniu z chirurgią małoinwazyjną oraz innowacji nietechnologicznej (system archiwizacji obrazu i komunikacji) stosowanej w skali świata w okresie do 3 lat.
W wyniku realizacji projektu Spółka wprowadzi nową, dotychczas nie oferowaną, usługę.

Wydatki ogółem: 830 906,04 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 343 367,10 PLN

 

Informacje prasowe

Kolejne zabiegi usunięcia guzków tarczycy w CM Klara w Częstochowie

Zabieg usunięcia guzków tarczycy w Centrum Chirurgii Małoinwazyjnej w CM Klara w Częstochowie

Skuteczna walka z nowotworem

Walka z nowotworami trwa

 

Zapytanie Ofertowe o Macierz Dyskową

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu organizowanym przez JST Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nr UDA-RPSL-03.02.00-24-0188/19-00

Przedmiot postępowania: macierz dyskowa

Przeznaczenie: archiwizacja i zapewnienie kopii zapasowej wyników diagnostyki obrazowej.

Specyfikacja:

 • gwarancja min. 36 m-cy (oferty z krótszym okresem gwarancji nie będą rozpatrywane)

 • procesor min. Intel Atom C2538 lub równoważny (częstotliwość procesora min. 2400 MHz)

 • pojemność pamięci RAM 2048 MB

 • typ pamięci DDR3 DIMM lub DDR4 DIMM

 • max. pojemność dysków twardych 96000 GB (12x12TB)

 • zainstalowana pojemność dysków twardych 18 TB

 • max. ilość dysków twardych 12 szt.

 • interfejs dysku twardego Serial ATA

 • format szerokości dysku twardego 3,5 cala

 • obudowa RACK

 • max. rozmiar pamięci 16GB

 • obsługiwany typ RAID Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6

 • złącza zewnętrzne 1xeSATA, 2xUSB 3.0, 4xRJ45

 • interfejs LAN 4×1 Gigabit Ethernet

 • zasilanie – zasilacz wbudowany

 • urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad

Miejsce i forma składania ofert: oferty należy składać w formie elektronicznej na adres sekretariat@cm-klara.pl

Termin składania ofert: 21.02.2020 r.

Ocena ofert spełniających wszystkie wymagania będzie przeprowadzona w oparciu o kryterium ceny netto.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu, dotyczącym wyboru Dostawcy na wykonanie usługi „macierz dyskowa” w dniu 24.02.2020 r. została wybrana oferta Dostawcy:

F.U.H. Rafał Zagórowicz
ul. Podlaska 10/12
42-200 Częstochowa