Test wysiłkowy (próba wysiłkowa, EKG wysiłkowe) to nieinwazyjne badanie diagnostyczne umożliwiające ocenę reakcji mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny. W czasie wysiłku w zapisie EKG mogą pojawić się zmiany, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG.

Wskazania i cel badania:

  • diagnostyka bólów w klatce piersiowej
  • diagnostyka zaburzeń rytmu serca
  • diagnostyka zmian w elektrokardiogramie – ocenianych jako niespecyficzne.
  • ocena wydolności fizycznej i czynności układu krążenia
  • ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca.
  • ocena funkcjonowania stymulatora serca
  • ocena skuteczności leczenia chorób serca.
  • kwalifikacja chorych do badań inwazyjnych (np. angiokardiografii).
  • kwalifikacja chorych do poszczególnych etapów rehabilitacji (np. po zawale serca) i ocena jej wyników.

W celu uzyskania szczegółowych informacji lub umówienia terminu wizyty zapraszamy do kontaktu z Rejestracją, tel. 34 534 50 00

KLARA Centrum Medyczne