DZIECKO – największy Skarb

Troska o dziecko i jego zdrowie towarzyszy Rodzicom od momentu gdy dowiadują się o ciąży i trwa przez całe życie.

Obecny rozwój nauki i metod diagnostycznych pozwala nam na wprowadzenie do oferty Centrum Medycznego Klara nieinwazyjnych, genetycznych, przesiewowych badań prenatalnych:

 • Test prenatalny SANCO
 • Test prenatalny SANCO PLUS
 • Badanie RhD płodu.

Test SANCO jest bezpieczny dla matki i dziecka, bowiem jest wykonywany z krwi obwodowej matki, w której znajduje się materiał DNA dziecka, pochodzący głównie z komórek łożyska. Materiał ten jest zwykle reprezentatywny dla genomu płodu i może służyć do oceny ryzyka zaburzeń chromosomowych.

Nieprawidłowości genetyczne badane w teście SANCO:
 • ryzyko wystąpienia trisomii wszystkich 23 par chromosomów u płodu, w tym zespołu Downa, Edwardsa oraz Patau
 • ryzyko wystąpienia zaburzeń liczby chromosomów płci
 • ryzyko wystąpienia zespołów delecji i duplikacji o wielkości co najmniej 7 Mpz (rozdzielczość zbliżona do badania kariotypu z płynu owodniowego (po amniopunkcji)
 • ryzyko nieprawidłowości genetycznych, będących przyczyna poronień, stanu przedrzucawkowego, IUGR i niskiej masy urodzeniowej
 • ryzyko wystąpienia disomii jednorodzicielskiej
 • umożliwia wczesne wykrycie choroby nowotworowej u ciężarnej
 • umożliwia określenie płci dziecka
 • opcjonalnie RHD płodu

Test SANCO jest testem przesiewowym, co oznacza, że nie zastępuje diagnostyki inwazyjnej (amniopunkcji), ale w większości przypadków pozwala jej uniknąć.

Wskazania do wykonania Testu Prenatalnego SANCO:
 • wiek ciężarnej powyżej 35 lat
 • podejrzenie wystąpienia trisomii 21, 18 lub 13 w związku z nieprawidłowymi wynikami USG płodu lub testów biochemicznych
 • urodzenie w poprzedniej ciąży dziecka z pełną trisomią chromosomu 21, 18 lub 13.
 • ciąża po zapłodnieniu in vitro lub u biorcy komórki jajowej
 • przeciwwskazania do inwazyjnej diagnostyki prenatalnej np. łożysko przodujące, zwiększone ryzyko poronienia, infekcja wirusem zapalenia wątroby typu B
 • obecność u rodzica zrównoważonej translokacji robertsonowskiej, zwiększającej ryzyko wystąpienia u płodu trisomii 21 lub 13
 • niepokój rodziców pomimo prawidłowych wyników rutynowych badań przesiewowych
Cennik:
Test prenatalny SANCO + informacja o RHD płodu 2 500 zł
Test prenatalny SANCO PLUS 2 600 zł
Test prenatalny SANCO PLUS + informacja o RHD płodu 2 900 zł
Informacja o RHD płodu 350 zł

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z rejestracją tel. 34 534 50 00 i umówienia wizyty u specjalistów ginekologów, którzy przedstawią pełną informację dotyczącą Testów SANCO.